CR – 1

СИМУЛАТОР ЗА КОМЪН РЕЙЛ ИНЖЕКТОРИ

CR – 1
СИМУЛАТОР ЗА КОМЪН РЕЙЛ ИНЖЕКТОРИ

Проектиран за:

Bosch Selenoid
Пиезо на „Бош“
Delphi
Denso
Денсо пиезо
Siemens пиезо инжектори.


Текуща защита
Измерване на ампера
Регулиране на оборотите (200-3000)
Настройка на импулсното импулс (0,160 – 2,5 ms).